Toegangsprotocol Genealogie V(F)ietje


(Wijziging per 14 mei 2023)

De foto's en gegevens van de stamboom zijn als afbeeldingen weergegeven en alleen toegankelijk voor leden.
Eénieder die een gebruikersnaam en een wachtwoord aanvraagt en verkrijgt (noot 1) wordt lid van de groep en wordt geacht de privacy van alle in de stamboom en de parentelen voorkomende personen te respecteren en maximaal te beschermen.
De gegevens zoals foto's en data zijn voor strikt privégebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
De verleende gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden verdergegeven.
U wordt dringend geadviseerd het verleende wachtwoord in uw eerste sessie te veranderen.
U wordt geacht in te stemmen dat andere leden van de groep uw gegevens kunnen raadplegen.

Noot 1: Ik behoud mij het recht voor het verstrekken van een gebruikersnaam en paswoord zonder opgaaf van redenen te weigeren. Iemand die bijv. onder geen beding enige bijdrage wenst te leveren aan de stamboom en/of niet wenst dat zijn of haar gegevens aan de leden van de groep worden bekend gesteld lopen het risico aleen toegang te krijgen tot het vrij toegangkelijk deel van de genealogie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden voor toegang /gebruik en ik accepteer die voorwaarden.
Ja, stuur mij een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Ja, Stuur mij de nieuwsbrief als die uitkomt.

Gebruikersnaam : (indien leeg dan wordt uw standaard emailadres gebruikt.)
Eigen wachtwoord: (indien leeg dan wordt uw een wachtwoord verstrekt.)
Uw achternaam : en uw voornaam :
Opmerkingen e.d:Vermeld hier wat u wil (bv relatie, adres, nodig voor onderzoek, interesses, extra wensen .o.d.)

Uw emailadres : (verplicht)
Uw adres/Wpl : (optioneel)