Abonnement updates / nieuwsbrief


De Nieuwsbrief verschijnt alleen indien daartoe een aanleiding bestaat.

Voor een nieuwsbrief is nu eenmaal kopij nodig. De respons / activiteiten van de bezoekers is /zijn niet zodanig dat regelmatig een nieuwsbrief kan worden gemaakt.

Om de bezoekers toch van de optredende veranderingen op de hoogte te houden is vanaf 1 -1-2014 voor de geregistreerde bezoekers de mogelijkheid gegeven zich in te schrijven voor de toezending van die wijzigingen die ons op de één of andere manier ter ore zijn gekomen.

Alle reeds geregistreerde bezoekers worden automatisch aangemeld en per email geïnformeerd. Daarna kunnen zij zich afmelden.

Nieuwe bezoekers kunnen zich met dit formulier aanmelden en de frekwentie aangeven hoe zij de update en /of de nieuwsbrief wensen te ontvangen of het abonnement op te zeggen.

-----------------------------------FORMULIER---------------------------------------

Aan- en afmelding.
Ja, ik meld mij aan. Geregistreerde leden van de groep kunnen mijn emailadres zien.
Nee, meld mij af voor de nieuwsbrief.


Ik wil de update ontvangen met de volgende frekwentie.

Maandelijks
Ieder kwartaal
Ieder halfjaar
Éen keer per jaar


Uw (roep)naam
Uw emailadres

(optioneel):
Uw woonplaats

Ga terug